Privacy Statement

 
 

Privacy statement Werkhart B.V.

Werkhart respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Dit Privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Werkhart verzamelt en verwerkt van (potentiële) klanten en van gebruikers van haar diensten.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?
Uw gegevens worden verwerkt om met ons een overeenkomst af te sluiten of onze verplichtingen uit een overeenkomst uit te voeren. Wij verwerken gegevens zoals uw NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, uw betalingsgegevens, zoals uw IBAN-nummer.

Wij gebruiken de gegevens om contact te onderhouden, uw vragen te beantwoorden en eventuele klachten te behandelen. Voorts gebruiken wij de gegevens om facturen te sturen en betalingen te administreren.

Beveiliging
Werkhart gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Werkhart heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Derden
Werkhart schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft Werkhart de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is.

Uitsluitend indien Werkhart hiertoe wettelijk of op grond van de overeenkomst is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten en overheidsinstanties.

Cookiebeleid
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze gegevens worden gebruikt om bij te houden hoe u de website gebruikt en onze diensten te verbeteren.

Gebruik Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics op onze website. Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en maken gebruik van de volgende instellingen:
– Google Analytics Anonimiseren (Wij verwerken niet uw gehele IP adres);
– Wij delen geen gegevens met Google;
– Wij delen geen data met Google voor advertentiedoeleinden;
– User ID is uitgeschakeld (het surfgedrag wordt niet getrackt) e-Account, correctie gegevens en verwijdering.

Op verzoek kunt u zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen.